انتظارات نرخ بهره


مقایسه نرخ تورم و نرخ بهره بلند مدت آمریکا

بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن مقاله

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین‌های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی بود. برای این منظور اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک نرخ ارز و نرخ بهره از طریق شوک هزینه ای منجر به افزایش در نرخ تورم شده است. همچنین در شرایطی که انتظارات کارگزاران اقتصادی به صورت عقلائی باشد نسبت به زمانی که انتظارات به صورت تطبیقی شکل گرفته باشد از درجه انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده است. بنابراین با توجه به تاثیر قابل توجه نوع شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی در انتظارات تورمی، مشخص می‌گردد در کشور در زمان افزایش شدید تورم، انتظارات تورمی نیز موجب تشدید افزایش نرخ تورم می‌گردد و این موضوع افزایش نوسانات تورم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

The purpose of this study was to investigate the role of policy tools such as interest rate and exchange rate on inflation targeting in the form of new Keynesian model in terms of heterogeneity of economic agents' expectations. For this purpose, the statistical data of the period 1990-2018 were used based on the frequency of seasonal data. In this study, the model of rational expectations and limited expectations based on the pattern of comparative expectations for applying the limitations of the operators of expectation formation in economic agents has been used to predict macroeconomic variables. The results indicate that the shock of the exchange rate and the interest rate through a cost shock led to an increase in the inflation rate. Also, if the expectations of economic agents are rational, they have had less degree of flexibility than expectations have been adapted in a comparative way. Therefore, given the significant impact of the formation of the expectations of economic agents in inflation expectations, it can be seen that inflationary expectations in the country are also exacerbated by inflationary pressures in the country, which will affect the fluctuation of inflation. The transparency and integrity of the information and credibility of policymakers makes economic agents to shape their expectations with the least error and to prevent the negative effects of fluctuations of inflation on expectations change significantly.

رابطه بین اوراق قرضه، نرخ تورم و نرخ بهره چگونه است؟

انتظارات تورمی

در این مقاله سعی می‌کنیم مفهوم انتظارات تورمی را تا جایی که امکان دارد ساده توضیح دهیم و در کنار آن اصطلاحاتی مانند بازده اوراق را نیز تعریف کنیم. همچنین نشان دهیم که چگونه انتظارات تورمی و نرخ بهره، ارزش اوراق قرضه را تعیین می‌کنند. پس با ما همراه باشید.

محاسبه ریسک اوراق

هنگام سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه دو ریسک نرخ بهره و ریسک اعتبار (Credit Risk) وجود دارند که باید ارزیابی شود. اگرچه تمرکز ما در اینجا بر روی ریسک نرخ بهره و تاثیر نرخ بهره بر روی قیمت‌گذاری اوراق قرضه است، اما یک سرمایه‌گذار باید در مورد ریسک اعتباری این اوراق نیز آگاه باشد و بداند که آیا صادرکننده این اوراق چقدر اعتبار دارد و چقدر احتمال نکول (عدم بازپرداخت بدهی) این اوراق وجود دارد.

ریسک نرخ بهره به معنی ریسک تغییر قیمت اوراق قرضه به دلیل تغییر در نرخ بهره است. تغییر در نرخ بهره کوتاه مدت، در مقابل نرخ بهره بلند مدت، می‌تواند از روش‌های مختلف بر قیمت اوراق قرضه انتظارات نرخ بهره مختلف تاثیر بگذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. همچنین ریسک اعتباری به این معنی است که ناشر اوراق قرضه سود برنامه‌ریزی شده یا اصل پول را بازپرداخت نمی‌کند. احتمال وقوع رویداد اعتباری منفی یا نکول بر روی قیمت اوراق قرضه تاثیر می‌گذارد. هرچه ریسک وقوع نکول که بر مبنای درجه اعتبار صادرکننده اوراق تعیین می‌شود بیشتر منفی باشد، سرمایه‌گذاران تقاضای بازده بالاتری برای این اوراق دارند.

اوراق قرضه‌ای که توسط خزانه‌داری ایالات متحده برای تامین بودجه دولت آمریکا صادر می‌شوند، به عنوان اوراق خزانه‌داری ایالات متحده (US Treasury Bond) شناخته می‌شوند. این اوراق را بسته به سررسید آنها، اسناد (Bill)، اوراق (Note) و اوراق بلندمدت (Bond) می‌گویند.

سرمایه‌گذاران، اوراق خزانه‌داری آمریکا را بدون ریسک نکول در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بر این باورند که دولت آمریکا قطعا سود و اصل سرمایه پرداخت شده برای خرید اوراق قرضه دولتی رو بازپرداخت خواهد کرد. در ادامه‌ی این مقاله، ما اوراق خزانه‌داری آمریکا را به عنوان مثال در نظر می‌گیریم و در نتیجه ریسک اعتباری را در بحث حذف می‌کنیم چراکه فرض بر اعتبار کامل اوراق دولتی آمریکا است.

رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه

برای درک چگونگی تاثیر نرخ بهره بر قیمت اوراق قرضه، باید مفهوم بازده را درک کنید. چندین حالت مختلف برای محاسبه بازده اوراق وجود دارد. ما در اینجا از روش بازده تا سررسید (yield to maturity (YTM)) استفاده خواهیم کرد. بازده تا سررسید یک اوراق قرضه نرخ تنزیلی است که می‌توان از آن برای تعیین ارزش فعلی کلیه جریان‌های نقدی آتی یک اوراق قرضه استفاده کرد. (به ارزش فعلی پولی که در آینده کسب می‌شود تنزیل جریان‌های نقد آتی گفته می‌شود. برای مثال در اقتصادی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، ارزش ۱۰۰۰ تومانی که سال بعد به دست بیاید ۲۰ درصد کمتر از زمان حال است. یعنی ۱۰۰ تومان در سال بعد معادل ۸۳۰ تومان حال حاضر است. دارایی‌های سال‌های آینده با نرخ تنزیل به قیمت فعلی تبدیل می‌شوند. نرخ تنزیل، نرخ سود بدون ریسک است.)

به عبارت دیگر، در این روش قیمت اوراق قرضه برابر است با مجموع جریانات نقدی (سودهای دوره‌ای). هر جریان نقدی با استفاده از نرخ تنزیلی که همان نرخ بازده است محاسبه می‌شود. بنابراین، هر زمان بازده اوراق قرضه افزایش پیدا کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و هرچه بازده کاهش یابد، قیمت اوراق نیز افزایش می‌یابد.

بازده نسبی اوراق

سررسید یا مدت اعتبار اوراق قرضه تاثیر زیادی بر روی بازده آنها دارد. برای درک این موضوع، باید منحنی بازده (Yield Curve) را درک کنید. منحنی بازده نشان دهنده YTM یک کلاس از اوراق قرضه است. ( که در این جا منظور اوراق خزانه داری آمریکا است)

در بیشتر دارایی‌هایی که نرخ بهره دارند، هرچه زمان سررسید بیشتر باشد، بازده بالاتر خواهد بود. درک این موضوع ساده است، چرا که هرچه مدت زمان بیشتری جریانات نقدی دریافت شود، شانس بیشتری وجود دارد که نرخ تنزیل (یا بازده) نیز افزایش یابند.

انتظارات تورمی، نیاز سرمایه‌گذاران را تعیین می‌کند

تورم دشمن شماره یک اوراق قرضه است. تورم باعث کاهش قدرت خریدِ جریان‌های نقدی آتی یک اوراق قرضه می‌شود. به بیان ساده، هرچه نرخ تورم فعلی بیشتر باشد و هرچه نرخ تورم انتظاری (در آینده) بیشتر باشد، بازده افزایش خواهد یافت چرا که سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک تورم، بازده بالاتری طلب می‌کنند.

توجه داشته باشید که اوراق بهادار محافظت شده از تورم خزانه داری که اختصارا TIPS یا Treasury Inflation Protected Securities نامیده می‌شوند، یک روش ساده و موثر برای از بین بردن ریسک تورمی است چرا‌که تضمین بازده واقعی (بازده اوراق معمولی + تورم) توسط دولت آمریکا را به شما می‌دهد. بنابراین لازم است کاملا در مورد این ابزارها اطلاع داشته باشید و بدانید چگونه در مقابل تورم و سایر عوامل واکنش نشان می‌دهند.

مقایسه نرخ تورم و نرخ بهره بلند مدت آمریکا

نرخ بهره کوتاه مدت، بلند مدت و انتظارات تورمی

تورم (و همچنین انتظارات تورمی) تابعی از تلاطم و تغییرات بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت است. در سراسر جهان، نرخ بهره کوتاه مدت توسط بانک مرکزی اداره می‌شود. در ایالات متحده، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره) را تعیین می‌کنند. همچنین به صورت تاریخی، سایر نرخ‌های بهره کوتاه‌ مدت که از دلار تاثیر زیادی می‌گیرند مانند نرخ بهره استقراض بین‌بانکی لندن (London Interbank Offered Rate یا LIBOR) که LIBID (London Interbank Bid Rate) نیز گفته می‌شود با نرخ بهره وجوه فدرال همبتسگی تنگاتنگی دار‌د.

FOMC نرخ بهره فدرال را برای دستیابی به دو هدف یعنی رشد اقتصادی و حفظ ثبات قیمت‌ها تغییر می‌دهد. این کار برای FOMC ساده نیست به همین خاطر مدام در مورد سطح این نرخ توسط اعضای این نهاد بحث می‌شود و بازار نیز نظرات خود را در مورد عملکرد این نهاد ارائه می‌کند.

اما در مود نرخ‌های بهره بلند مدت، بانک‌های مرکزی آنها را اداره نمی‌کنند بلکه بازار (نیروهای عرضه و تقاضا) قیمت‌های تعادلی را برای اوراق قرضه بلند مدت و نرخ بهره آن تعیین می کنند. اگر بازار اوراق قرضه بر این اعتقاد باشد که FOMC نرخ بهره را بسیار پایین قرار داده است، انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بلند مدت نسبت به نرخ بهره کوتاه مدت افزایش می‌یابد (شیب منحنی بازده افزایش می‌یابد.)

اما اگر بازار معتقد باشد که FOMC نرخ بهره را بسیار بالا تعیین کرده است، عکس این اتفاق رخ می‌دهد و نرخ بهره بلند مدت و در نتیجه بازده اوراق بلندمدت، نسبت به نرخ بهره کوتاه مدت کاهش پیدا می‌کند و منحنی بازده مسطح می‌شود.

مقایسه نرخ تورم و بازده اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا

زمان‌بندی جریانات نقدی اوراق قرضه و نرخ بهره

زمان‌بندی جریان وجوه نقد در یک اوراق قرضه بسیار مهم است. این موضوع شامل مدت سررسید اوراق قرضه نیز می‌شود. اگر فعالان بازار معتقد باشند که در آینده تورم بالاتری رخ می‌دهد، نرخ بهره و بازده اوراق قرضه افزایش می‌یابد (و قیمت اوراق کاهش پیدا می‌کند) تا کاهش قدرت خرید جریان‌های نقدی آتی جبران شود. اوراق قرضه‌ای که بیشترین جریان نقدی را دارد، بازده‌شان افزایش یافته و قیمت آنها بیشترین کاهش را خواهد یافت.

این موضوع بسیار واضح است تنها کافی است درک درستی از محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی داشته باشید. وقتی نرخ تنزیل (discount rate) در جریانات نقدی تغییر می‌کند، هرچه جریان نقدی بیشتری دریافت شود، تاثیر بیشتری بر روی ارزش فعلی نیز می‌گذارد. بازار اوراق قرضه، تغییرات قیمت نسبت به تغییرات نرخ بهره را نیز اندازه‌گیری می‌کند و آن را با مفهوم دیگری به نام (Duration) به هم پیوند می‌زند.

(Duration سنجه‌ای برای اندازه‌گیری حساسیت قیمت نسبت به تغییر در نرخ بهره اوراق قرضه یا هر گونه ابزار مالی درآمد ثابت دیگر است. که به صورت سال نشان داده می‌شود.)

با توجه به انتظارات مبنی بر افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته پیش رو،بازارهای سهام انتظارات نرخ بهره و ارزهای دیجیتال میلیاردها ضرر می کنند

screenshot static.news .bitcoin.com 2022.05.01 11 09 25 - با توجه به انتظارات مبنی بر افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته پیش رو،بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال میلیاردها ضرر می کنند

از آنجایی که انتظار می رود سیاست گذاران فدرال رزرو ، چهارشنبه این هفته نرخ بهره را به شدت افزایش دهند، توجهات سرمایه گذاران در این روز به بانک مرکزی ایالات متحده جلب خواهد شد. شاخص‌های سهام سرشناس در این کشور در پایان هفته ضرر و زیان قابل‌توجهی را محتمل شدند ، به طوری که انتظارات نرخ بهره شاخص نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد چهار ماهه خود را از سال 1971 به نمایش گذاشت. بازارهای رمزارزی نیز هفته سختی را پشت سر گذاشته‌اند. ارزش کل بازار رمزارزها با افت 8.99 درصدی از 1.967 تریلیون دلار به 1.79 تریلیون دلار کاهش یافته است.

بر اساس پیش بینی شرکت بانکداری و خدمات مالی مستقر در هلند ، آی‌اِن‌جی (ING) ، انتظار می رود فدرال رزرو، نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد و خبر از تشدید سیاست های مالی خود بدهد.

تعدادی از موسسات مالی، تحلیلگران و اقتصاددانان انتظار دارند که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) طی هفته آینده نرخ های بهره را با رویکرد تندی افزایش دهد. لیندسی دانسفیر(Lindsay Dunsmuir) و آن سافیر(Ann Saphir)، نویسندگان خبرگزاری رویترز، روز جمعه گزارش دادند که ممکن است در آینده شاهد افزایش های قابل توجه نرخ بهره باشیم.

” به نظر می‌رسد سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده در راستای مهار نرخ تورم و افزایش هزینه‌های نیروی کار ، نرخ بهره را چندین بار ، حداقل تا تابستان افزایش دهند، این درحالیست که دو گزارش در روز جمعه حاکی از آن بود که نرخ تورم و هزینه‌های نیروی کار ممکن است بر اساس شواهد ابتدایی به اوج خوشان برسند.”

علاوه بر گزارش رویترز، شرکت هلندی ING نیز بر این باور است که روز جهارشنبه نرخ بهره افزایش بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

در همین حال، زمانی که وال استریت روز جمعه بسته شد، تمامی شاخص‌های اصلی سهام درایالات متحده به دریایی پر از خون تبدیل شدند. شاخص نزدک، میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و بازار بورس نیویورک افت قابل توجهی را تجربه کردند.

بن لویسون( Ben Levisohn)، نویسنده وب سایت خبری بارون نوشت: “در طول پایان معاملات روز جمعه، فروش بازار شدت گرفت. “

screenshot static.news .bitcoin.com 2022.05.01 11 09 16 300x160 - با توجه به انتظارات مبنی بر افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته پیش رو،بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال میلیاردها ضرر می کنند

طلا از فروش شدید بازارها در آخر هفته بهره مند شد. ارزش این فلز گرانبها در برابر دلار آمریکا افزایش مداومی را دنبال کرد. جرالد سلنته(Gerald Celente ) از شرکت Trends معتقد است که تا زمانی که نرخ تورم افزایش یابد، فلزات گرانبها نیز از آن پیروی خواهند کرد.

تحلیلگران صرافی Bitfinex عنوان کردند که خریداران رمزارزها از حاشیه بازار خارج نشده اند زیرا نگرانی ها منجر به ایجاد احساسات بازار خرسی سال 2018 می شود.

screenshot static.news .bitcoin.com 2022.05.01 11 08 56 300x163 - با توجه به انتظارات مبنی بر افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته پیش رو،بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال میلیاردها ضرر می کنند

ارزش خالص بازار انتظارات نرخ بهره رمزارزها از 1.967 تریلیون دلار به 1.79 تریلیون دلار امروز کاهش یافت. بیت کوین (BTC) ، 4.9 درصد و اتریوم (ETH) ،7.6 درصد طی هفت روز گذشته کاهش یافته است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات، نرخ بهره را تغییر نداد

بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات، نرخ بهره را تغییر نداد

بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات، نرخ بهره را تغییر نداد.

موضوعات مرتبط
Bu haberi paylaşın

تحلیل

مولوی عبدالحمید: «جیش العدل» در حادثه زاهدان نقشی نداشت
میانگین سنی دستگیرشدگان اعتراضات در خراسان رضوی 14 تا 18 سال است
سپاه پاسداران ایران: میانگین سنی دستگیرشدگان 15 سال است
اعلام وضعیت قرمز در 3 شهرستان زلزله زده آذربایجان غربی
کاهش آب ورودی از ایران به عراق؛ حذف استان دیاله از طرح کشاورزی

خبرگزاری آناتولی

facebook logo twitter logo youtube logo instagram logo

سازمانی
دسترسی سریع به اخبار موثق

googleplay logo applestore logo

Changing Cookie Preferences

Mandatory cookies are used on our website www.aa.com.tr in order to provide you with a better service. These cookies cannot be disabled via the "Cookie Control Panel". You can view the cookies used on our site via the "Cookie Control Panel" and change your preferences.

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the web site, in order to make valid reports on the use of their web site.

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Used by Google Analytics to throttle request rate.

This cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics. (Alexa Analytics is an Amazon company.)

پیش‌بینی هفتگی طلا: روند طلا به انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه سپتامبر بستگی دارد

طلا هفته را با روند صعودی آغاز کرد و اواسط هفته برای اولین بار از اواسط ماه جولای به بالای سطح 1800 دلار صعود کرد و سپس قدرت خود را از دست داد. از آنجایی که دلار در برابر رقبای خود به‌ دلیل داده‌های تورمی ملایم به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر باقی ماند، XAU/USD در نیمه دوم هفته تحت فشار نزولی اندکی باقی ماند. فدرال رزرو هفته آینده صورتجلسه سیاستگذاری ماه جولای خود را منتشر خواهد کرد و فعالان بازار به دنبال سرنخ های جدیدی در مورد اندازه افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده خواهند بود

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

طلا روز دوشنبه نزدیک به ۱ درصد افزایش یافت و نزدیک به سطح ۱۷۹۰ دلار بسته شد. میشل بومن، عضو فدرال رزرو، در حضور انجمن بانکداران کانزاس در آخر هفته، گفت که به شدت از افزایش نرخ های بهره برای مبارزه با تورم حمایت می کند، اما فعالان بازار از شرط بندی بیشتر بر روی افزایش %۰.۷۵ نرخ در ماه سپتامبر خودداری کردند.

با تضعیف معاملات در روز سه شنبه، طلا با توجه به ریزش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، توانست به صعود به سمت سطح ۱۸۰۰ دلار ادامه دهد. داده های ایالات متحده نشان می دهد که هزینه های تولید کننده در سه ماهه دوم %۱۰.۸ افزایش یافته است که بالاتر از انتظار بازار %۹.۵ است.

اداره آمار کار ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص بهای مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از ۹.۱ درصد در ماه ژوئن به ۸.۵ درصد در ماه جولای کاهش یافته است. علاوه بر این، شاخص CPI خالص، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، بدون تغییر در ۵.۹ درصد باقی ماند که کمتر از برآورد ۶.۱ درصدی تحلیلگران است. با واکنش اولیه بازار، دلار تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و طلا به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته بالای سطح ۱۸۰۰ دلار رسید.بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، احتمال افزایش %۰.۷۵ نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر از ۷۰ درصد قبل از انتشار داده های CPI به ۳۰ درصد کاهش یافته است.به نوبه خود، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده تا ۴ درصد کاهش یافت و به افزایش XAU/USD کمک کرد.

با این حال، سیاستگذاران FOMC به بازارها یادآوری کردند که نسبت به یک داده تورم بیش از حد واکنش نشان نخواهند داد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، هر دو خاطرنشان کردند که هنوز تا اعلام پیروزی بر تورم فاصله زیادی دارند. رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، در اظهاراتی هاوکیش گفت که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تمام نشده است و اضافه کرد که او انتظار دارد نرخ وجوه فدرال رزرو به ۴ درصد برسد. به دنبال این اظهارنظرها، در روز پنجشنبه احتمال افزایش %۰.۵ نرخ در سپتامبر به زیر ۶۰ درصد کاهش یافت و باعث شد طلا از بالاترین قیمت ماهانه به سمت سطح ۱۷۹۰ دلار ریزش کند.

مری دالی در مصاحبه ای با بلومبرگ اواخر روز پنجشنبه، اذعان کرد که او در مورد افزایش %۰.۷۵ نرخ بهره در ماه سپتامبر فکر می کند. دلار در روز جمعه افزایش یافت و XAU/USD را مجبور کرد که در محدوده منفی بماند. در نهایت، نظرسنجی سنتیمنت مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اوت نشان داد که دورنمای تورم بلندمدت از ۲.۹ درصد به ۳ درصد افزایش یافته است.این داده ها به دلار کمک کرد تا به عملکرد بهتر از رقبای خود ادامه دهد و قیمت طلا را در آستانه آخر هفته محدود کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.