مدیریت دارایی ها


نتایج تست سلامت 25 بانک

سرویس اقتصادی - بررسی صورت‌های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بانک‌های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند‌ که عمدتا هم در دسته بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بررسی صورت های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند که عمدتا هم در دسته بانک های خصوصی قرار می گیرند. مدل «کملز» یکی از مدل های بین المللی است که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش، عملکرد ۲۵بانک کشور را با مدل «کملز» بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا به شمار می روند. در ایران بانک ها به مراتب از حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا که محوریت بسیاری از امور اقتصادی به شمار می روند. در نتیجه نوع عملکرد آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور داشته و عدم سلامت بانک ها می تواند سلامت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. احسان راکعی، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی، عملکرد بانک های ایرانی را بر مبنای مدل ارزیابی «کملز» بررسی و نتیجه محاسبات خود را در کانال شخصی خود منتشر کرده است. در ادامه «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با راکعی و به کمک محاسبات وی بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1400 تلاش کرده وضعیت بانک ها را به کمک برخی اطلاعات ذکرشده در ترازنامه ها سنجیده و در انتها درباره میزان کارآیی این نسبت ها در بانک های ایرانی گفت وگویی داشته است.

شاخص کملز، استاندارد سنجش عملکرد بانک ها

مدل ارزیابی کملز (CAMELS)، مدل استاندارد بین المللی است که به کمک آن تلاش می شود میزان سلامت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. این مدل بانک ها را از طریق شش نسبت گوناگون بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت بر مبنای آن می توان میزان سلامت عملکرد بانک را ارزیابی کرد. این نسبت ها شامل نسبت کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)، کیفیت مدیریت (Management quality)، وضعیت درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت نسبت به ریسک های بازار (Sensitivity to market risk) هستند و نام این مدل نیز از کنار هم قرار گیری این شش نسبت در کنار یکدیگر به دست آمده است.

این مدل برای نخستین بار در سال 1979 با پنج فاکتور توسط شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) معرفی شد. بعدها مولفه ششم این مدل که همان حساسیت به ریسک های بازار بود به آن اضافه شد. کفایت سرمایه در این مدل از طریق تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های یک بانک به دست می آید. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این نسبت، دارایی ها نسبت به ریسک خود وزن می گیرند و دارایی های با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. منظور از کیفیت دارایی در این مدل، بررسی میزان تسهیلات دارای ایراد مانند تسهیلات غیرجاری و تسهیلات مشکوک الوصول و سهم آنها در کل دارایی های بانک است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهم ترین مولفه های این بخش از مدل کملز است که هرچه کمتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر دارایی های بانک است. نسبت ارزیابی مدیریت را می توان به صورت ساده این طور تعریف کرد که بانک باتوجه به منابعی که در اختیار دارد، شرایط نیروی کار را چگونه کنترل می کند. برخی از مولفه های این نسبت با کمک ترازنامه قابل بررسی نیست و به اطلاعاتی فراتر از آن بستگی دارد. نسبت ارزیابی درآمد در این مدل به دنبال بررسی میزان عملکرد بانک در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد است. نسبت ارزیابی وضعیت نقدینگی به ارزیابی وضعیت بانک در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام امور آتی می پردازد.

عملکرد بانک ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم ترین نشانه های مولفه های مدل CAMEL است. این نسبت در سال های اخیر یکی از محل های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک ها بوده است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک های داخلی، 8 درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانسته اند نسبت کفایت سرمایه خود را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند. این درحالی است که به طور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی حدودا منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت زیر 5 درصد داشته اند. بر اساس این محاسبات، بدترین عملکرد هم در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بوده که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رسانده است.

عملکرد بانک ها در حوزه کیفیت دارایی ها

دارایی تقریبا مهم ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی ها به دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده ها هستند، در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور خود، دارایی های خود را در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم ترین بخش های دارایی های بانک ها مربوط به مطالبات آنها از وام گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم تر باشند، دارایی های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در وهله اول باید دید که چند درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می دهد. در این بخش به طور میانگین حدود 54 درصد از دارایی های بانک ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12/ 19 درصد به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، حدود 81 درصد از دارایی های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده درنتیجه این بانک باید مطالبات خود را بسیار سالم نگه دارد، چراکه ریسک این مطالبات به شدت می تواند دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی ها نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. به بیان بهتر این نسبت نشان می دهد که چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می شود. مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند. به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطالبات بانکی در خرداد سال جاری حدود 43 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان حدود 5/ 3 هزار میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس حدود 4/ 8 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر جاری می شود. بر اساس محاسبات حاصل از صورت های مالی سال 1400، این نسبت در کل صنعت بانکی 69/ 8 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

براساس محاسبات، حدود 9 بانک زیر 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشته اند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بوده که 57/ 1 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک رسالت با 13/ 2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بوده که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است، بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 23/ 47 درصد از مطالباتش را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر بیان شد، زمانی که 18 ماه از تاریخ سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند، بنابراین این دسته از مطالبات از ناسالم ترین گروه مطالبات هستند. در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته است. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این بار بانک آینده قرار گرفته است که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 65/ 11 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک الوصول می شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی کشور 05/ 6 درصد است که بر این اساس 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت هایی است که می تواند سلامت دارایی های بانک را نشان دهد. به عبارت دیگر، هرچه نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد که بانک به مشکل دارایی های موهومی دچار شود. در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته و حدود 69/ 1 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش هم ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک ها داشته و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد.

از دیگر دارایی های آسیب زا در صنعت بانک ها می توان به دارایی های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت ها است. این دارایی ها به دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبه رو کنند. براساس صورت های مالی سال 1400، حدود 12 درصد از دارایی های بانک ها را دارایی های غیر مولد تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک زیر میانگین و 9 بانک هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 26/ 2 درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. بانک گردشگری هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 30/ 2 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بوده که حدود 90درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک ها بسیار زیاد است به طوری که در جایگاه بعدی ضعیف ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. براساس بررسی ها، بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه بوده است. عدد این نسبت در این بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا 10 هزار میلیارد ریالی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد یک هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 23 هزار میلیاردی در جایگاه اول جدول قرار گرفته است. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه حدود 7 هزار میلیارد ریالی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک ها

علاوه بر دارایی ها، درآمد بانک ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک ها در سود سازی یکی از ارکان اصلی است که می تواند نشان دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی های آن به دست می آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی های خود چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA براساس صورت های مالی سال 1400، منفی 23/ 4 درصد بوده است. این موضوع نشان از وضع وخیم بانک ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می شود به این معنی است که این بانک نه تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی به دست آمده است. برهمین اساس می توان دید که پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5درصد بوده است. محاسبات نشان می دهد موفق ترین بانک در نرخ بازده دارایی ها، بانک پاسارگاد بوده است. در این بین ضعیف ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بوده است. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی بانک ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و همچنین این موضوع می تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در کشور ما آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده هاست. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کند. مطابق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به این معناست که 20درصد سپرده های خود وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 07/ 0 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده ها است. استاندارد این نسبت حدود 75 تا 80 درصد است. بانک هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد، در واقع با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به بیان بهتر به این معنی است که بانک بیش از منابع نقد خود، مصرف داشته است. زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک ها کمتر به تسهیلات دهی مشغول بوده و منابع سپرده گذاران را صرف امور دیگری کرده اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد.11 بانک هم زیر محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت ها کارآ هستند؟

«دنیای اقتصاد» در ادامه مصاحبه با احسان راکعی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این نسبت ها می توانند درباره عملکرد یک بانک کارآ باشند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت که در برخی مواقع، بانک ها به طرق دیگر تلاش می کنند سود خود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل هایی شناسایی می شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال می توان به نتیجه معاملات ارزی یا سود تسعیر ارز بانک ها اشاره کرد. در این حالت، بانک ها دارایی های غیرجاری خود را با کمک تسعیر ارز افزایش داده و از محل آنها سود شناسایی می کنند. یکی دیگر از مسیرهایی که بانک ها از آن استفاده می کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. در این حالت بدهی های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می شود که بدهی های غیرجاری خود را در نسبت هایی مانند NPL نشان ندهند.به عقیده وی، به طور کلی می توان گفت این نسبت ها در برخی بخش ها کارآیی دارند، اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می دهد بیشتر در دفاتر خود بانک ها بروز پیدا می کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.

کاهش NAV شرکت‌ها با مصوبه سازمان بورس/نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها سرمایه در گردش شرکتهاست/این منابع چرخ مولد هر شرکتی است

کاهش NAV شرکت‌ها با مصوبه سازمان بورس/نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها سرمایه در گردش شرکتهاست/این منابع چرخ مولد هر شرکتی است

کارشناس بازار سرمایه گفت: هرچند که با مصوبه جدید سازمان بورس؛ سهامداران در کوتاه مدت از سود تقسیمی بیشتری برخوردار می شوند و این موضوع می‌تواند برای آنها جذاب باشد اما اگر کلان به این مسئله بنگیرم خواهیم دریافت که هدف تمام صنایع بورسی و شرکت‌ها، افزایش ثروت سهامداران است و با این دستورالعمل ارزش دارایی‌ها کاهش یافته و به عبارتی ثروت سهامداران در بلندمدت از بین می‌رود؛ در حقیقت این امر در نهایت تاثیر منفی بر شرکت‌ها می‌گذارد.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ طبق اعلامیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، حداکثر ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی در شرکت‌های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم است و مابقی بایستی به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.

محمد خیری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: اگر شرکت های سرمایه گذاری نقدینگی حاصل از دارایی خود را تقسیم کنند، از نظر تحلیلی با کاهش NAV مواجه می شوند چراکه ان ای وی شرکت های سرمایه گذاری حاصل جمع ارزش افزوده پرتفوهای بورسی و غیر بورسی و همچنین حقوق صاحبان سهام است و زمانی که یک دارایی از پرتفوی آن به فروش می رود و و سود آن تقسیم می شود، ارزش دارایی‌ها با کاهش می‌یابد.

وی تشریح کرد: در حقیقت با فروش دارایی و کاهش ان ای وی، ارزش افزوده شرکت از بین می رود و حتی اگر برای مدتی در شرکت نیز باقی بماند دیگر به عنوان حقوق صاحبان سهام و یا حساب سرمایه، به حساب نمی آید و آن نقدینگی در نهایت از شرکت خارج می شود که این امر به بنیه صنایع بورسی آسیب می زند.

خیری بیان کرد: پیش از این مصوبه روال بیشتر شرکت‌ها (به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری) به این شیوه بود که سود حاصل از فروش دارایی را تقسیم نمی کردند چراکه درآمد عملیاتی به حساب می‌آید و با دیدگاه منطقی در شرکت‌های سرمایه گذاری، سود حاصل از زیرمجموعه‌ها قابل تقسیم مابین سهامداران بوده و فروش دارایی باید در عملیات شرکت باقی بماند اما اکنون با این مصوبه تنظیم‌گری قانونی در فعالیت شرکت‌ها رخ داده است.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: هرچند که با این مصوبه سهامداران در کوتاه مدت از سود تقسیمی بیشتری برخوردار می شوند و این موضوع می‌تواند برای آنها جذاب باشد اما اگر کلان به این مسئله بنگیرم خواهیم دریافت که هدف تمام صنایع بورسی و شرکت‌ها، افزایش ثروت سهامداران است و با این دستورالعمل ارزش دارایی‌ها کاهش یافته و به عبارتی ثروت سهامداران در بلندمدت از بین می‌رود؛ در حقیقت این امر در نهایت تاثیر منفی بر شرکت‌ها می‌گذارد.

وی ابراز کرد: تقسیم سود حداکثر تا 20 درصدی می‌تواند تاثیر متفاوتی در هر صنعت داشته باشد؛ قاعدتا در شرکت‌های سرمایه گذاری که به عنوان هلدینگ‌ مادر و مدیریتی در صنایع فعالیت دارند، نباید این سود تقسیم بشود اما در صنایعی که اقدامات توسعه‌ای آنها به اتمام رسیده و اصطلاحا شرکت بالغ شده است، تقسیم سود تا سقف مذکور تاثیر کمتری بر شرکت دارد.

خیری گفت: به طور کلی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها و یا نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها به عنوان سرمایه در گردش شرکت ها محسوب می شود و نباید از مجموعه خارج بشود؛ در حقیقت این نقدینگی به نوعی چرخ مولد هر شرکتی است و تنها باید صرف پروژه های در دست اجرا صرف بشود و این اقدام سازمان بورس آسیب زننده است.

بهترین گزینه سرمایه مدیریت دارایی ها گذاری برای افراد مبتدی

بهترین گزینه سرمایه گذاری برای افراد مبتدی

صندوق سرمایه گذاری، بهترین گزینه برای افرادی است که تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند اما دانش، تجربه و فرصت کافی برای سرمایه گذاری در این بازار را ندارند. صندوق های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که در این مطلب به آن ها اشاره می شود.

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق سرمایه گذاری در واقع نهادی مالی است که وجوه جمع آوری شده (سرمایه های جمع شده) در صندوق را در انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند. دارایی های هر صندوق به واحدهای کوچکی تقسیم می شود و هر سرمایه گذار به نسبت مالکیت خود، در سود یا زیان صندوق شریک است. حضور کارشناسان و تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه در تیم مدیریت دارایی صندوق ها باعث می شود که ضمن کنترل ریسک های سرمایه گذاری، یک بازدهی متناسب با ریسک نصیب سرمایه گذاران شود.

به عبارت دیگر اگر شخصی فرصت کافی برای یادگیری روش های تحلیلی مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال مدیریت دارایی ها یا تابلوخوانی ندارد یا علاقه ای به فراگیری این دانش ها را ندارد، می تواند از طریق صندوق های سرمایه گذاری به راحتی در بازار بورس سرمایه گذاری کند.

انواع صندوق های سرمایه گذاری

امروزه انواع مختلفی از صندوق ها در بازار سرمایه فعالیت می کنند. سرمایه گذاران می توانند نوع صندوق مناسب خود را با در نظر گرفتن پارامترهایی شامل ریسک سرمایه گذاری، بازدهی مورد انتظار و مدت زمان سرمایه گذاری، انتخاب کنند. صندوق های سرمایه گذاری را می توان به ۲ دسته کلی صندوق های قابل معامله (ETF) و صندوق های صدور و ابطالی تقسیم کرد. منظور از صندوق etf این است که خرید و فروش این نوع صندوق همانند سهم های دیگر در سامانه های معاملاتی انجام می شود. سرمایه گذاری در صندوق صدور و ابطالی نیز همانطور که از اسم آن مشخص است، نیازمند طی شدن فرآیند صدور و ابطال است که سرمایه گذار می تواند با مراجعه به سایت مربوط به هر مدیریت دارایی ها صندوق و به صورت اینترنتی این اقدام را انجام دهد.

انواع صندوق سرمایه گذاری از نظر ترکیب دارایی

صندوق های سرمایه گذاری از نظر ترکیب دارایی به انواع صندوق های پشتوانه طلا، صندوق تضمین ، صندوق مختلط ، سهامی و درآمد ثابت و … تقسیم می شوند.

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

اگر در خصوص صندوق های سرمایه گذاری سوال دارید یا در خصوص هر یک از انواع صندوق ها نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری دارید، می توانید به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید.

مدیریت دارایی ها

ذوالفقارنسب: مدیریت در پرسپولیس در حد تیم‌های دسته پنجم هم نبود/ خیلی زود جدا شدم اما امیدوارم رفتارشان تکرار نشود

ذوالفقارنسب: مدیریت در پرسپولیس در حد تیم‌های دسته پنجم هم نبود/ خیلی زود جدا شدم اما امیدوارم رفتارشان تکرار نشود

ذوالفقارنسب تنها رئیس هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس است که عمر مدیریتش در این باشگاه بسیار کوتاه بوده و خیلی سریع از سمت خود استعفا داد.

پرسپولیس این فصل خودش را خیلی زود پیدا کرد و توانست صدر جدول را ازآن خود کند. نایب‌قهرمان فصل قبل و قهرمان ۵ دوره پیاپی لیگ برتر تا اینجای کار صاحب ۴ پیروزی و دو تساوی شده و با ۱۴ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر ایستاده است. این اتفاق بهانه خوبی بود تا به‌سراغ دکتر بیژن ذوالفقارنسب پیش‌کسوت این باشگاه برویم و از او در مورد وضعیت سرخ‌های پایتخت تا پایان هفته ششم لیگ بپرسیم.

وقتی به سراغش رفتیم انتظار نداشتیم در مورد وقایع زمان ورودش به هیات‌مدیره پرسپولیس صحبتی کند. اما قسمت این بود که او حرف‌هایش را با فرهیختگان درمیا

بد نیست صحبت‌هایمان را با وضعیت کنونی پرسپولیس در لیگ برتر شروع کنیم. شرایط این تیم را در لیگ چطور می‌بینید؟

پرسپولیس نسبت به فصل قبل دگرگونی زیادی در بخش نیروهای انسانی‌اش داشته است. با توجه به این تغییرات باید بگوییم که عملکرد این تیم در لیگ بسیار خوب بوده و نتایج به‌دست‌آمده گواه این حرف است. البته باید صبر داشته باشیم و ببینیم در ادامه راه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. همه چیز به ثبات تیمی بستگی دارد و باید ببینیم این ثبات چه زمانی کامل می‌شود.

یارگیری این تیم در این فصل خوب بود؟

معمولا در فوتبال نیمه‌حرفه‌ای همه چیز در گروی مسائل اقتصادی است. من اطلاع دقیقی در مورد مسائل مالی باشگاه ندارم پس همه‌چیز به عملکرد بازیکنان باز می‌گردد. تا اینجای کار لوکادیا را یک بازیکن خوب و دقیق دیده ام. در خط دفاع و دروازه هم عملکرد بازیکنان جدید مطلوب بوده است. البته باید از هفته دهم به بعد در این مورد اظهارنظر کرد. آن زمان هم تفکرات مربی در عملکرد تیم مشخص می‌شود و هم عیار عملکرد نفرات جدید و قدیم کاملا مشخص خواهد شد. در مجموع وضعیت را مطلوب ارزیابی می‌کنم. البته آینده تیم در گروی مدیریت قوی و منابع مالی باشگاه خواهد بود.

شرایط سایر تیم‌های مدعی این فصل را چطور ارزیابی می‌کنید؟

انتظار داشتیم استقلال به‌عنوان قهرمان فصل قبل شرایط خوبی در این فصل داشته باشد اما فعلا آن اقتدار و عناصر متحول‌کننده را در این تیم نمی‌بینم. زود است که قضاوت کنیم اما آنچه که تا امروز دیده‌شده فقدان دو موردی است که به آن اشاره کردم. البته باید منتظر باشیم. تیم‌های سپاهان و فولاد پتانسیل بسیار خوبی برای ارائه نمایش خیره‌کننده دارند. با یارگیری که انجام داده‌اند مشخص است که برای کسب نتیجه خوب در لیگ پا به میدان گذاشته‌اند. ضمن اینکه از کنار نام تیم‌های نفتی و صنعتی هم نباید به‌راحتی گذشت. در یکی دوفصل اخیر دیده‌ایم که چطور از داشته‌های خود استفاده کرده و در لیگ نمایش خوبی داشته‌اند.

اجازه بدهید کمی به عقب برویم! جدایی سریع شما از پرسپولیس و استعفا از ریاست هیات‌مدیره این باشگاه اتفاق عجیبی بود. واقعا دلیل این‌کار چه بود؟

زود کناره‌گیری کردم چون در پرسپولیس که یک باشگاه حرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای است، مدیریت قوی ندیدم. مدیریتی که در این باشگاه دیدم حقیقتا در باشگاه‌های دسته‌چهارم و پنجم آماتور اروپا وجود ندارد. همه‌چیز یک باشگاه به ثبات اقتصادی‌اش بازمی‌گردد. اما این باشگاه فاقد چنین چیز مهمی بود. پرسپولیس یک باشگاه حرفه‌ای باید باشد تا در یک لیگ حرفه‌ای بدرخشد. اما چنین شرایطی وجود نداشت و ترجیح دادم در چنین فضایی حضور نداشته باشم.

آیا قرار نبود شما به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره به اصلاح چنین وضعیتی کمک کنید؟

من باید از لحاظ فکری به مدیریت کمک می‌کردم اما آن تفکر در برنامه‌ریزی را در مجموعه مدیریتی ندیدم. پس هر کمک فکری هم که می‌دادم تاثیری نداشت. برای همین تصمیم گرفتم از مجموعه جدا شوم. خیلی نمی‌خواهم در این مورد دیگر صحبت کنم. اتفاقی بوده که در گذشته افتاده و دیگر تمام شده است.

به خاطر داریم آن زمان از رسانه‌ها خیلی ناراحت بودید!

بله ناراحت بودم چون رسانه‌ها در آن زمان یا بی‌تجربه عمل کردند یا از افرادی بهره‌بردند که واقعا بی‌تجربه بودند. هیچ توجهی به اصول و فرهنگ ورزشی نداشتند و خیلی راحت آدم را مورد قضاوت قرار می‌دادند. بدون هیچ شناختی در مورد آدم صحبت می‌کردند و اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کردند. از اطلاعاتی بهره می‌بردند که هیچ منطقی در آنها نبود. حرف‌هایی در موردم زدند که اصلا درست نبود.

یک‌سری اتفاقات مربوط به زمانی بود که از شما سوالاتی می‌پرسیدند و بعد مشخص می‌شد شما اطلاعات کمی در مورد آن مسائل داشتید یا اصلا اطلاعاتی در موردش نداشتید!

نه، این حرف‌ها را بعد از آن اتفاقات مطرح کردند. قاعدتا ما و جامعه مطبوعات باید شناخت درستی از هم داشته باشیم. حس می‌کنم جامعه رسانه‌ای ما شناخت از طرف مقابل را با رفتار غیرفرهنگی نادیده می‌گیرد. من تازه‌وارد در مجموعه پرسپولیس بودم و باید برخوردی به اندازه شناخت از طرف مقابل نصیبم می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته از آن روزها زمانی گذشته و بهتر است دیگر به گذشته برنگردیم و در آینده رفتاری درست در قبال جایگاه و شخصیت یکدیگر داشته باشیم.

اگر فرصتی دوباره به‌وجود بیاید دوست دارید در جایگاه مدیریت پرسپولیس حضور پیدا کنید؟

آینده هیچ چیزش مشخص نیست اما هستند پیش‌کسوتانی که علاقه‌مند به موفقیت تیم محبوب‌شان داشته باشند و بخواهند در این راه کمک کنند. امیدوارم آنها با برخوردهای مشابه روبه‌رو نشوند.

ن بگذارد. بهتر است خودتان صحبت‌های تازه این چهره آرام فوتبال ایران را بخوانید.

امریکا معقولانه فکر کند و دارایی های ارزی افغانستان را آزاد کند

تبصره: کابل، ۲۶ سنبله، باختر
انتقال بخشی از دارایی های منجمد شده افغانستان به یک بانک سویسی قابل توجیه نیست، این دارایی ها باید به مردم افغانستان تعلق گیرد و این مردم ما اند که در باره آن تصمیم میگیرند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ دولت امریکا تصمیم گرفته است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالربخشی از ذخایر ارزی افغانستان را که در بانک های آنکشور منجمد شده است به یک بانک سویسی انتقال دهد.
وزارت خزانه ‌داری آمریکا به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام داشت «یک نهاد نظارتی جدید، 3.5 میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را برای احیای و باثبات سازی اقتصاد ویران افغانستان، به بانکی درسویس انتقال می‌دهد، این پول که در اختیار مقام‌های حکومتی سویس و متخصص اقتصادی افغانستان قرار خواهد گرفت»
به تعقیب آن وزارت خارجه سویس اعلام داشت که از بخشی از این پول برای پرداخت وام های افغانستان برای نهاد بزرگ بین المللی که افغانستان عضویت آن را دارد و همچنان برای واردات برق استفاده خواهد شد.
این اقدام امریکا واکنش های را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشت بخصوص این که پول های منجمد شده پشتوانه ارزی افغانستان است و باید تنها برای اعتبار دهی به بانک مرکزی افغانستان مورد استفاده گیرد .
وزارت خارجه امارت اسلامی این اقدام وزارت حزانه داری امریکا را غیر قابل توجیه دانسته است و نسبت به پیامد های زشت این عمل هشدار داده است.
باید گفت که ذخایر ارزی یک کشور پول مصرفی نیست بل پشتوانه برای بانک مرکزی و ممدی برای حفظ نظام بانکی کشور ها بکار میرود.
ذخایر ارزی افغانستان هم باید با چوکات بندی که برای آن وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد، اگر این پول در بخش های دیگر سرمایه گذاری شود نتیجه آن گرسنگی دایمی و فقر در افغانستان خواهد بود این پول باید برای پشتیبانی از نقدینگی و کاهش بحران پولی در افغانستان استفاده شود و اعتباری برای سرمایه گذاری های کلان در افغانستان باشد.
اگر امریکا واقعا در پی کاهش مشکلات اقتصادی در افغانستان است، تحریم ها علیه این کشور را بر دارد و دارایی های منجمد شده این کشور را آزاد کند. واقعیت این است که امریکا با رفتار عجولانه در برابر مردم افغانستان و انفاذ تحریم و منجمد کردن دارایی های این کشور، مسئول وضعیت رقتباری است که امروز مردم افغانستان آن را با گوشت و پوست شان لمس میکنند، عملکرد غیر عادلانه امریکا در برابر مردم افغانستان در کنار آن که فقر و بحران پولی را در کشور سبب شد باعث انتقاد های زیادی به آدرس امریکا نیز گردید.
امریکا در تلاش است برای حل مشکلات و بحران که خود در افغانستان خلق کرده است راه چاره پیدا کند مگر راه های که این کشور مد نظر میگیرد نه تنها مشکلی را حل کرده نمی تواند بل بر پیچیدگی اوضاع میآفزاید٬ مشکل در این است که یا اداره بایدن منطق تصمیم گیری را از یاد برده است و یا این که آگاهانه در پی خلق مشکلات جدید اند.
سپردن پول ها افغانستان که بخشی ار دارایی ملی این کشور اند به یک بانک خارجی و مصرف آن دور از نظارت نهاد های افغانی، ظلم دیگر یست که امریکا در حق مردم افغانستان روا میدارد در حالی که خود ادعای بلندی حمایت از حقوق بشری را سر میدهد، بهتر است که امریکا معقولانه فکر کند و به حای خلق ماجرا جدید، به فکر کمک واقعی برای مردمی باشد که بیست سال تمام زیر زجر٬ وحشت و بربریت ناشی از تجاور خارجی بودند.
این مردم مستحق زندگی کردن اند و باید این حق برای آنان محترم و معتبر شمرده شود. تحلیل سیاسیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.