بازار اوراق قرضه چیست؟


بازار اوراق قرضه چیست؟

در این مقاله ضمن توضیح راجع به اوراق قرضه، ویژگی ها و انواع آن، شرایط و مزایای انتشار اوراق قرضه را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .
اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آنها ناشر متعهد می شود مبالغ معینی (بهره سالانه ) را در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و درسر رسید،اصل مبلغ را باز پرداخت کند؛ اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تامین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است،

دارندگان این اوراق بر خلاف صاحبان سهام عادی،ادعای مالکیت یا حق رای در شرکت ندارند و در واقع فقط وام دهندگان به ناشر هستند؛آنها پول خود را به ناشر قرض می دهند و در عوض بهره دریافت می کنند و در سر رسید نیز اصل سرمایه خود را پس می گیرند.
اوراق قرضه از طریق پذیره نویسی به عموم ارائه می شوند.پذیره نویسی معمولاَ به صورت مذاکره ای و گاهی به صورت رقابتی است.در پذیره نویسی مذاکره ای، مدیریت شرکت و پذیره نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می گیرند. این اوراق عمدتا در بازار خارج از بورس دادو ستد می شوند؛ اوراق پذیرفته شده در بورس نسبت کوچکی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می دهد.بازار اوراق قرضه نسبت به بازار سهام از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دو ویژگی قابل توجه دارد.اول اینکه بازار بسیار بزرگی است و دوم ،با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است.اوراق قرضه برخلاف سهام ،عمر محدودی بازار اوراق قرضه چیست؟ دارند و اعتبار آنها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد،به پایان می رسد.اگر چه ورقه قرضه تاریخ های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد،اصل سرمایه (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سر رسید باز پرداخت می شود.
• کاربرد اوراق قرضه
از اوراق قرضه برای دریافت وام های بلند مدتی که بازپرداخت آن به صورت تدریجی می باشد،استفاده می شود.بنابراین در حالی که بانک ها برای دادن وام های با مبلغ بالا،شرایط دشواری قرار داده اند؛شرکت های سهامی عام با انتشار اوراق قرضه می توانند این مبالغ را به دست بیاورد و دارندگان اوراق قرضه نیز تنها بستانکار شرکت محسوب می شوند و حق دخالت در امور شرکت را نیز ندارند.(ماده 53 ل ا.ق.ت)
• ویژگی های اوراق قرضه به شرح ذیل است:
1_ارزش یابی اوراق قرضه و تعیین ارزش فعلی آن،بر اساس نرخ تنزیل (سود،بهره) و مفهوم ارزش زمانی پول صورت می گیرد.
2_نرخ بهره قطعی از پیش تعیین شده، رکن اصلی این اوراق به شمار می رود.
3_در این اوراق استرداد (پس دادن) اصل سرمایه در پایان مدت آنها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان) تضمین شده و صادر کننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است.
4_ارزش بازاری ( Market value ) اوراق قرضه،تحت تاثیر عرضه و تقاضا،با ارزش اسمی ( Norminal value ) آن تفاوت می کند و دارنده آن علاوه بر نرخ بهره ثابت،مشمول (عایدی یا زیان) سرمایه ( Capital gain or loss ) نیز می شود.
5_اوراق قرضه،بدهی انتشار دهنده و طلب دارنده را نشان می دهد و با عقد”قرض”قابل تطبیق است.
6_اوراق قرضه بیانگر مالکیت دارندگان آنها در طرح های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آنها انتشار یافته،نیست؛بلکه بیشتر نشانگر وام ربوی است؛که خریداران اوراق،به صاحبان طرح ها و در واقع طرف های صادر کننده اوراق،داده اند.
• انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه بر اساس ویژگی ها و بر حسب هدف شرکت یا چگونگی استهلاک آن به انواع مختلفی تقسیم می گردد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرند.
_ اوراق قرضه تضمین شده: اوراق قرضه ای است که تعداد و اقلامی از دارای های شرکت سهامی از قبیل تجهیزات و ماشین آلات به عنوان تضمین بازپرداخت اوراق،مورد وثیقه قرار می گیرند تا در صورتی که شرکت صادر کننده قادر به بازپرداخت این اوراق قرضه نباشد؛ دارایی های مورد وثیقه فروخته و از این طریق باز پرداخت اوراق صورت گیرد.
_ اوراق قرضه تضمین نشده: در این نوع اوراق قرضه،اعتبار و قدرت مالی شرکت سهامی،تضمین پرداخت است و اموال شرکت وثیقه بازپرداخت اوراق نمی باشد.
_ اوراق قرضه دولتی و خزانه داری کل: گاهی دولت برای جبران کسری بودجه یا سایر نیازهای مالی خود در خصوص پروژه های عمرانی اقدام به صدور اوراق قرضه می نماید.
_ اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت: اوراق قرضه ای است که خریداران می توانند آنها را با سهام شرکت تبدیل یا تعویض نمایند.
_ اوراق قرضه سریال: اوراق قرضه ای که در یک تاریخ صادر می شود و باز پرداخت آن در سر رسید های مختلف است.
_اوراق قرضه با جایزه: در این نوع اوراق قرضه،شرکت سهامی علاوه بر پرداخت بهره مقرر،جوایزی نیز برای دارندگان این اوراق در نظر می گیرد.
_ اوراق قرضه قابل بازخرید: اوراق قرضه ای هستند که قبل از سر رسید،قابل بازخرید هستند.قیمت بازخرید این نوع اوراق معمولا از قیمت اسمی آنها بالاتر است.
• شرایط انتشار اوراق قرضه :
شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که می تواند شرایط مقرر در این لایحه قانونی اوراق قرضه را منتشر نماید.برخی از این شرایط مربوط به شرکت و برخی دیگر مربوط به اوراق قرضه می باشند.
الف) شرایط مربوط به شرکت:
ماده 55 ل. ا.ق.ت برای اینکه شرکت بتواند اوراق قرضه را منتشر نماید لازم است دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و تمام سرمایه ی ثبت شده شرکت پرداخت و دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. و چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت موارد فوق مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 250 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
ب) شرایط مربوط به اوراق قرضه:
_تبصره ماده 56 ل.ا.ق.ت :مبلغ اسمی اوراق قرضه و در صورت تجزیه،قطعات اوراق قرضه در هر بار انتشار باید مساوی باشد.
⃰ مبلغ اسمی هر ورقه قرضه عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه.
_اوراق قرضه حداقل باید به امضای دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.(ماده 25و60 ل.ق)
• ورقه (برگه) قرضه باید حاوی نکاتی باشد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:
1_نام شرکت
2_شماره و تاریخ ثبت شرکت
3_مرکز اصلی شرکت
4_مبلغ سرمایه شرکت
5_مدت شرکت
6_مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7_تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه(اگر قابل بازخرید باشد)
8_تضمیناتی که احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده بازار اوراق قرضه چیست؟ است
9_در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام،شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود ذکر نام اشخاص یا موسساتی است که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10_در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل.
• مزایای انتشار اوراق قرضه
شرکت های سهامی معمولاَ در موارد زیر اقدام به انتشار اوراق قرضه می نمایند:
1_انتشار اوراق قرضه هزینه کمتری نسبت به صدور سهام دارد زیرا مخارج انتشار اوراق قرضه جزء هزینه های شرکت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
2_شرکت های سهامی برای توسعه فعالیت های تولیدی و اقتصادی خود نیاز به سرمایه های زیادی دارند و برای تامین این سرمایه، انتشار اوراق قرضه،راه آسان تری خواهد بود.
⃰ در مواردی شرکت سهامی تمایل ندارد که با صدور سهام جدید، در مجمع عمومی خود تغییراتی بدهد زیرا دارندگان اوراق قرضه تنها طلبکار شرکت محسوب می شوند و نمی توانند بر خلا ف سهامداران از حقوق ناشی از سهم مانند حق رای و حق شرکت در مجامع عمومی استفاده نمایند.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.

بررسی اوراق مشارکت در ایران

اوراق مشارکت و اوراق قرضه - مالیه عمومی و تعیین خط و مشی دولت ها

تاریخچه اوراق قرضه و مشاركت در ایران

تنها دولت اقدام به انتشار چند مورد اوراق قرضه نمود ؛ مثلا: اوراق قرضه منتشر شده دكتر محمد مصدق-اوراق قرضه اصلاحات ارضی منتشر شده توسط بانك كشاورزی-اوراق قرضه عمران اراضی عباس آباد منتشره توسط شهرداری

بعد از انقلاب اسلامی: اوراق قرضه ربوی شناسایی شد( چون اوراق قرضه برگه ای است كه به موجب آن سرمایه گذار وجه خود را قرض میدهد و سرمایه پذیر اختیار دارد با وجه آن هر كاری را انجام دهد و سرمایه پذیر متناسب با قیمت اسمی و نرخ بهره معین ، بهره دریافت خواهد گرفت.

مطالعات گسترده ای توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار و وزارت مسكن انجام شدكه در نتیجه اوراق مشاركت را جایگزین اوراق قرضه دولتی كردند. همچنین بعد از انقلاب بانك مركزی - وزارت نیرو و برخی شركتها مثل ایران خوردرو پلی اكریل و پتروشیمی خارك بطور محدود اقدام به انتشار اوراق مشاركت نموده اند.

نخستین سابقه مكتوب: سالهای جنگ جهانی دوم و در خلال سال 1322 که فردی به نام دكتر میلسپو كه قبلا برای اصلاح امور مالیه به استخدام دولت ایران درآمده بود اقدام به انتشار اوراق نمود.

سال1330: دوران ملی كردن صنعت نفت و نخست وزیری دكتر مصدق كه این اوراق بنام قرضه اصلی صادر شد.كه مبلغ كل آن معادل 2میلیارد ریال بود كه قرار بود در4نوبت هر دفعه 500 میلیون ریال منتشر شوداما فقط بار اول آن منتشر شد و با سقوط دولت دكتر مصدق در كودتای 28مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد.

تاسالهای آغازین دهه 40:كسربوجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانكی(بانك ملی) تامین شدو از اوراق قرضه استفاده نشد.

درسال1346:به موجب قانون بودجه ، دولت اجازه پیدا كرد كه اوراق قرض ای به نام اوراق قرضه دولتی یا دفاعی منتشركند.كه بطور بانام و بی نام با عاملیت بانك مركزی و با سررسید 1 تا10 ساله منتشر شد و معاف از مالیات بوده و بازپرداخت اصل و فرع آن را دولت تعهد كرده بود.

افتتاح بورس اوراق بهاداردر بهمن سال 1346:كه بازار ثانویه ای برای معاملات سهام و اوراق قرضه دولتی پدید آمد.

درجریان انقلاب اسلامی درسال57: بهای اوراق به شدت كاهش پیداكرد و بعد از پیروزی انقلاب، معاملات اوراق قرضه دولتی راكد ماند.

تصویب بانكداری بدون ربا در سال1362: پرونده استقراض عمومی از طریق صدور اوراق قرضه دولتی بطور كامل بسته شد.

برنامه اول توسعه (73-1369) ؛همچنان برای تامین كسری بودجه از استقراض از سیستم بانكی و بانك مركزی استفاده شد.

برنامه دوم توسعه(78-74) ؛ درپی مطالعات گسترده سازمان برنامه و بودجه و بورس اوراق بهادار و بانك مركزی و وزارت مسكن مسئله استقراض از طریق صدور اوراق بهادار مطرح شد.

برنامه سوم توسعه (84-79) ؛

- انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار

- انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت توسط دولت

تفاوت های بین اوراق قرضه و اوراق مشاركت

اوراق مشاركت با اوراق قرضه شبیه است ولی تفاوتهای زیررا باهم دارند.

- اوراق مشاركت برای طرح یا طرح های مشخص استفاده میشود در حالیكه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد.

- به اوراق مشاركت سودی بعنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق میگیرد و سود قطعی آن هم در پایان طرح و یا در سررسید از محل سود قطعی طرح تعیین و ما به التفاوت پرداخت میشود در صورتیكه بازار اوراق قرضه چیست؟ در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.

- ناشرانی كه اوراق مشاركت منتشر میكنند باید در مقاطع مشخصی از زمان، وضعیت مالی و عملكرد اجزای طرح موضوع اوراق مشاركت را گزارش كنند.

در اوراق مشاركت باز پرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب بر حسب مورد توسط دولت (در طرح های عمرانی) یا توسط بانك عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشاركت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نكول (عدم انجام تهعدات توسط منتشركننده اوراق) درمورد هیچ یك از انواع آن وجود ندارد.

اغلب شركتهای بزرگ نمیتوانند استقراض های میلیاردی خود را فقط از طریق یك وام دهنده تامین كنند. زیرا هیچ اعتبار دهنده ای تمایل ندارد كه چنین ریسك بزرگی را متقبل شود و در واقع حاضر نیستند كه چنین مبلغ بالایی را فقط در یك شركت ، سرمایه گذاری نمایند . به همین دلیل بانكها و اعتبار دهنگان مبلغ وام را كوچك میكنند و تعداد وام گیرندگان را افزایش میدهند و بدین ترتیب ریسك خود را متنوع كرده و كاهش می دهند. در ابتدای مقاله درمورد پیدایش اوراق قرضه در ایران و سیر تحولی آن در قرن معاصر ( قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ) مطالبی ارائه شده است . در پایان نیز جداولی در خصوص اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارائه شده است. در ادامه به انواع اوراق قرضه و مشارکت و مشخصات آن سخن به میان آمده است .
یكی از ابزارهای مالی كه در اكثر كشورهای جهان برای تامین كسری بودجه و اجرای فعالیتهای و برنامه های عمرانی استفاده میشود استقراض عمومی از طریق اوراق قرضه دولتی است.

اوراق مشارکت چیست و نحوه خرید و فروش آن در بازار سرمایه ایران

اوراق مشارکت ، اوراقی است که دولت، پس از انقلاب اسلامی به منظور تامین منابع مالی اقدام به انتشار آنها نمود. قوانین مربوط به انتشار این اوراق در مهر ماه سال 1376 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در شهریور ماه سال 1377 به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. این اوراق به منظور کنترل بازار پول و تامین منابع مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اوراق مشارکت چیست؟

اوراق مشارکت ، به اوراقی گفته می‌شود که براساس قانون به صورت بانام و بی‌نام منتشر می‌شوند. این اوراق در زمان مشخص و به قیمت اسمی در اختیار خریداران قرار می‌گیرند. خریداران این اوراق با توجه به قیمت و زمان مورد نظر اقدام به خرید آنها می‌نمایند. به عبارت دیگر، این اوراق نوعی بدهی است که ناشر با انتشار آنها متعهد می‌شود، براساس زمان تعیین شده، وجه مشخصی را به عنوان سود اوراق به خریدار پرداخت نماید. خرید و فروش اوراق مشارکت به صورت مستقیم یا توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام می‌شود.

شرکتهای مجاز به انتشار اوراق مشارکت

برخی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی، بازار اوراق قرضه چیست؟ تولید، توسعه طرح‌های خدماتی و ساختمانی، تامین مواد اولیه و… اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌نمایند. شرکتهای دولتی، شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای وابسته به دستگاههای ذکر شده، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی از جمله شرکتهای مجاز به انتشار این اوراق می‌باشند.

انتشار این اوراق به این صورت است که شرکتها پروژه‌ای را ارائه می‌دهند؛ با ارزیابی این پروژه، مجوز انتشار اوراق، مطابق با قانون صادر می‌شود. شرکتهای منتشر کننده این اوراق، معمولاً میزان سوددهی را 3% تا 5% بیشتر از سود بانکی در نظر می‌گیرند. این کار، اشتیاق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری در خرید اوراق مشارکت را افزایش می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر اوراق به مقاله اوراق تسهیلات مسکن مراجعه کنید.

مهمترین عامل خرید اوراق مشارکت

مهمترین ویژگیهای این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار، تضمین در پرداخت سود می‌باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران این اوراق اطمینان دارند که در بازه زمانی تعیین شده، سود مشخصی به عنوان سود علی‌الحساب دریافت می‌کنند. این سود تضمینی را شرکتها تقبل نمی‌کنند؛ در نتیجه، تضمین این سود توسط بانکها و مؤسسات مالی و دولتی انجام می‌شود. با توجه به این شرایط، سرمایه‌گذاران از دریافت سود خود اطمینان کافی دارند. این امر سبب ترغیب سرمایه‌گذاران نسبت به خرید این اوراق می‌شود.

انواع اوراق مشارکت

اوراق منتشر شده در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • اوراق مشارکت بانک مرکزی
 • اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی
 • اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده بورسی و غیربورسی

۱-اوراق مشارکت بانک مرکزی

این اوراق به منظور اجرای سیاستهای اقتصادی دولت، توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند؛ همچنین در سازمان بورس اوراق بهادار قابل معامله بوده و توسط بانکهای عامل، قابل بازخرید می‌باشند.

۲-اوراق مشارکت وزارتخانه ‌ها و شرکت‌ های دولتی

این اوراق به منظور تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی، توسط وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی انتشار می‌یابند؛ این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل معامله نبوده و توسط بانکهای عامل، قابل بازخرید می‌باشند.

۳-اوراق مشارکت شرکت‌ های پذیرفته شده بورسی و غیر بورسی

این اوراق به منظور تأمین منابع مالی، توسط شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده و قابل معامله می‌باشند. این اوراق انواع مختلفی دارد، در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

به کسر

سرمایه‌گذاری در این اوراق به صورت کوتاه مدت می‌باشد. سود این اوراق از تفاوت قیمت خریداری شده و قیمت زمان سررسید، به دست می‌آید.

با نام و بی نام بودن اوراق مشارکت

بی نام و بانام بودن این اوراق در اطلاعیه انتشار پیدا می‌کند. اوراق بانام تنها به نام خریدار بوده و در صورت گم شدن برگه، امکان خرید و فروش مجدد آن وجود ندارد؛ در صورتی که اوراق بی نام، همانند چک حامل می‌باشند؛ در نتیجه، نسبت به نگهداری آنها باید دقت کافی داشت.

قابل تبدیل بودن به سهام

اوراقی است که در زمان سررسید و یا افزایش سرمایه به سهم تبدیل می‌شوند. البته تصمیم‌گیری در مورد تبدیل اوراق به سهام در مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام تأیید شده و توسط ناشر انتشار می‌یابند.

قابل تعویض بودن با سهام

با سررسید زمان این اوراق، به جای پرداخت مبلغ اصلی، این اوراق با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار معاوضه می‌شوند. این اوراق، توسط شرکتهای سهامی عام منتشر می‌شوند.

تفاوتهای اوراق‌ قرضه و اوراق ‌مشارکت

با توجه به شباهتهای فراوانی که میان اوراق مشارکت و اوراق قرضه وجود دارد، تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند که به شرح زیر می‌باشند:

 • اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی طرح‌ها انتشار می‌یابند، در حالی که اوراق قرضه به صورت وام بوده و در خرید آنها الزامی به تامین منابع مالی نمی‌باشد.
 • در اوراق مشارکت ، سودی با عنوان علی‌الحساب در پایان سررسید پرداخت می‌شود، در حالی که در اوراق قرضه چنین سودی وجود ندارد.
 • ناشر اوراق مشارکت ، لازم است عملکرد اجرایی خود را در دوره مشخص بیان کند، در حالی که این کار برای ناشران اوراق قرضه الزامی نمی‌باشد.
 • اوراق مشارکت تنها با مبلغ اسمی قابل انتشار است، در حالی که اوراق قرضه به کسر یا صرف نیز منتشر می‌شوند.
 • پرداخت سود تضمینی اوراق مشارکت ، بر عهده دولت و یا ضامن آن می‌باشد، در حالی که در اوراق قرضه بر عهده خود شرکت می‌باشد.

نحوه خرید اوراق مشارکت

براساس دستورالعمل‌ها، لازم است ناشران، بانکی را به عنوان بانک اصلی معرفی کنند. پس از انجام این کار، سرمایه‌گذاران برای خرید به بانک مورد نظر مراجعه کرده و خرید خود را انجام می‌دهند. همچنین واریز سود دوره‌ای و دریافت اصل وجه در پایان زمان سررسید، توسط بانک مربوطه انجام می‌شود. بنابر دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار، خریداران ملزم به دریافت کد سهامداری می‌باشند. قیمت اسمی این اوراق یک میلیون ریال می‌باشد. هر سرمایه‌گذار باید حداقل ۱۰ برگه (۱۰ میلیون ریال) خریداری کرده تا این اوراق به آنها تعلق گیرد.

این اوراق به دو صورت قابل معامله می‌باشند. زمانی که این اوراق، توسط دولت انتشار می‌یابند، سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش آنها به بانک مراجعه می‌کنند؛ در صورتی که در برگه، عنوان بازخرید ذکر نشود، این اوراق قابل فروش نخواهند بود. زمانی که این اوراق، توسط سازمان بورس عرضه شود، خریداران می‌توانند از طریق حساب آنلاین معاملاتی و یا سفارش اینترنتی اقدام به خرید و فروش نمایند.

نرخ سود اسمی سود، علی‌الحساب و سود قطعی

اوراق مشارکت از نظر پرداخت سود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
– اوراق بدون پرداخت سود
– اوراق با پرداخت سود دوره‌ای
در صورتی که این اوراق را در روزهای نخست خریداری کنید، نرخ سود دریافتی، سود اسمی خواهد بود. اگر خرید با توجه به قیمت عرضه و تقاضا انجام شود و اوراق تا زمان سررسید نگهداری شود، نرخ سود دریافتی، سود سررسید (ATM) می‌باشد.

سود تضمینی به صورت علی‌الحساب به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود؛ به این صورت که در پایان پروژه و در زمان سررسید، ناشر وظیفه دارد سود پروژه را محاسبه نماید. در صورتی که سود پروژه بیشتر از سود علی‌الحساب باشد، مابه‌التفاوت آن به خریدار پرداخت می‌شود. همچنین اگر سود پروژه کمتر از سود علی‌الحساب باشد، پرداخت خسارت و زیان بر عهده ضامن اوراق مشارکت می‌باشد. این اوراق هم در بازار بورس و هم در بازار فرابورس انتشار می‌یابند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایید.

کارمزد و مالیات خرید و فروش اوراق مشارکت

طبق ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، میزان مالیات تعلق گرفته به سود و مبلغ پرداختی این اوراق 5% می‌باشد. میزان کارمزد خرید ۰٫۰۰۰۷۲۶ و میزان کارمزد فروش ۰٫۰۰۰۷۷۴ و در مجموع، میزان کارمزد خرید و فروش ۰/۰۰۱۵ می‌باشد. افرادی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند،لازم است حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از گذشت تاریخ پرداخت، نسبت به واریز اقدام نمایند. این واریزی به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین شده است، انجام و سی روز پس از تاریخ واریز به سازمان مالیات ارائه می‌شود. طبق مقررات، در عرضه اولیه اوراق مشارکت ، ناشر پذیرفته شده، کارمزد خرید و فروش را متقبل می‌شود.

جدولهای زیر کارمزد خرید و فروش در بازارهای مختلف را نشان می‌دهد:

شرکت بورس اوراق بهادار

نوع معامله صکوک اجاره اوراق مشارکت
خرید ۰٫۰۰۰۷۲۶ ۰٫۰۰۰۷۲۶
فروش ۰٫۰۰۰۷۷۴ ۰٫۰۰۰۷۷۴
مجموع ۰٫۰۰۱۵ ۰٫۰۰۱۵

شرکت بازارگردانی و فرابورس ایران

نوع معامله اوراق مشارکت ، صکوک اجاره، اوراق خزانه اسلامی
خرید ۰٫۰۰۰۷۲۶
فروش ۰٫۰۰۰۷۷۴
مجموع ۰٫۰۰۱۵
نوع معامله انواع صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده در معاملات بازارگردان
خرید ۰٫۰۰۰۷۴۴۴
فروش ۰٫۰۰۰۱۱۱۳

ویژگی‌ های اوراق مشارکت

 • این اوراق از طریق شعب بانکهای معرفی شده و یا از طریق کارگزاران بورس اوراق بهادار، قابل خرید و فروش می‌باشند.
 • هر برگه از اوراق دارای قیمت اسمی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
 • هر برگه نشان دهنده میزان مشارکت خریدار در طرح سرمایه‌گذاری می‌باشد.
 • سه روز پیش از زمان سررسید اوراق، نماد آن برای پرداخت سود متوقف و یک روز پس از پرداخت سود، این نماد بازگشایی می‌شود.
 • سود تعلق گرفته به خریدار، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی مربوطه واریز می‌شود.
 • بازارگردان وظیفه دارد تمام سفارشات فروش را به مبلغ اسمی در هر روز خریداری کند؛ در نتیجه، این اوراق از نقدشوندگی بالایی برخوردار می‌باشند.
 • در صورتی که اوراق را زودتر از سه روز به فروش برسانید، کارمزد آن از سود حاصله کم شده و در نتیجه، بازده منفی خواهیم داشت.
 • این اوراق به عنوان وثیقه میان طرفین معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی پذیرفته می‌شود.

اوراق مشارکت بخریم یا سهام؟

اوراق مشارکت برای افرادی که ریسک‌پذیری کمی دارند و مایل به کسب سود ثابت در سه ماه، شش ماه و یا یکسال هستند، مناسب می‌باشد؛ در صورتی که خرید سهم برای افراد ریسک‌پذیر و آشنا با نوسانات بازار بورس، مناسب می‌باشد. تفاوت اوراق و سهام شامل موارد زیر می‌باشد:

 • خرید اوراق با زمان و سود تضمینی مشخصی همراه است، در حالی که سود سهام از طریق افزایش سرمایه و یا سود سالانه تأمین می‌شود.
 • این اوراق تا زمان مشخصی معتبر بوده، در حالی که سهام زمان محدودی ندارد.
 • حداقل میزان سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ، یک میلیون تومان و در سهام پانصد میلیون تومان می‌باشد.
 • این اوراق نیاز به صرف وقت و تحلیل برای کسب سود ندارند، در حالی که سهام نیازمند صرف وقت، تحلیل و پیگیری بازار می‌باشد.
 • اوراق مشارکت ، دارای سود با ریسک کم و همچنین تضمین بازگشت سود می‌باشند، در حالی که سهام دارای ریسک و پتانسیل سود بالا و بدون تضمین بازگشت پول می‌باشد.

حال با توجه به مزیت‌ها و ویژگی‌هایی که در خصوص سهام و اوراق مشارکت بیان شد، لازم است افراد شخصاً نسبت به خرید سهام یا اوراق تصمیم‌گیری نمایند.

نتیجه‌ گیری

با توجه به مطالب گفته شده، خرید اوراق مشارکت ، نوعی سرمایه‌گذاری با سود و ریسک پذیری بسیار پایین و در واقع، نوعی سرمایه‌گذاری ایمن می‌باشد. سود حاصل از این اوراق نسبت به بانکها مناسب‌تر و همچنین، پرداخت سود آنها تضمین شده می‌باشد؛ زیرا در صورت زیان، سود علی‌الحساب از طرف دولت و یا ضامن اوراق، پرداخت خواهد شد. از دیدگاه شرکتها خرید اوراق بهترین روش برای تامین منابع مالی پروژه‌ها می‌باشد. از این اوراق به عنوان وامی بلندمدت به همراه بازپرداخت تا زمان سررسید نیز استفاده می‌شود.

در این مقاله با بیان تفاوت اوراق مشارکت با سایر اوراق و سهم، این امکان برای سهامداران فراهم می‌شود که با توجه به خواسته‌های خود در مسیر سرمایه‌گذاری صحیح حرکت کنند.

بازار اوراق قرضه چیست؟

بسیاری از ماها بدون اخذ وام، قدرت خرید وسیله‌ها و چیزهایی چون؛ خودرو، خانه و حتی امتداد تحصیلات خود را نداریم. به همان شکل که مردم برای به دست آوردن وسیله‌ای، چیزی، پول قرض می‌نمایند، کسب‌و‌کارها هم چنین موضوعی را به انجام می‌رسانند. کسب‌و‌کارها اغلب برای تأمین مالی فعالیت‌های خویش، حضور در بطن بازار نوین، فناوری و توسعه، به وام نیازمند هستند. ولی گاهاً مقدار موردنظر آن‌ها از توان بانک خارج است. از این جهت شیوه‌ی دیگر این کمپانی‌ها، تأمین نیازهای مالی با بهره‌گیری از صدور اوراق قرضه برای اشخاصی است که مایل هستند آن را خریداری بنمایند. نهایتاً، اوراق قرضه همان وام می‌باشد‌‌. بهتر است نوشتار زیر را مطالعه کنید تا کاملاً متوجه بشوید که اوراق قرضه چیست!

اوراق قرضه چیست؟

» بررسی دقیق‌تر اوراق قرضه

زمانی‌که شما اوراق قرضه را می‌خرید، به عبارتی به شرکت صادر کننده‌ی این اوراق وجه قرض داده‌اید. در مقابل این مسئله، کمپانی در طول مدّت زمان وام، به شما بهره پرداخت می‌کند. میزان و دوره‌ی پرداخت بهره در واقع به موقعیت اوراق قرضه وابسته خواهد بود. نرخ بهره غالباً در اوراق قرضه بلند مدّت بالاتر خواهد بود. پرداخت بهره اغلب به حالت نیم ساله انجام می‌شود. ولو پرداخت به حالت سالانه، سه ماهه یا حتی به صورت ماهانه هم وجود دارد! زمانی‌که اوراق به مؤعد سررسید خود برسد، صادر کننده اصل وجه موردنظر را پرداخت خواهد کرد.

برای شما تحت عنوان قرض دهنده ماجرا، اوراق قرضه درست چون سهام، یک گونه سرمایه گذاری به شمار می‌رود. ولی تفاوت در اینجا خلاصه می‌شود که سهام، وام نمی‌باشد. سهام یعنی این‌که مالکیت در یک کمپانی و بازدهی به مقدار سوددهی آن شرکت وابسته خواهد بود. بنابر این دلیل، سهام پرریسک تر و پرچالش تر می‌باشد و تماماً انعکاس دهنده‌ی مقدار موفقیت و شادکامی یک شرکت خواهد بود. در جانب دیگر، اوراق نام برده شده اغلب حاوی نرخ بهره‌وری ثابت می‌باشد. برخی از اوراق قرضه حاوی نرخ شناور است بدین معنا و مفهوم که نرخ بهره‌وری آن‌ها بنابر موقعیت بازار تنظیم می‌گردد.

بنابراین بهتر است بگوییم که؛

اوراق قرضه را چون یک سهام می‌توان مبادله نمود. هنگامی‌که فردی این اوراق را با قیمتی اندک‌تر از ارزش اسمی سهام به فروش رساند، چنین گفته می‌شود که فروش با تنزیل صورت گرفته است. ولو اگر با قیمتی بیشتر از ارزش اسمی به فروش رسد، چنین گفته می‌شود که با صرف به مرحله‌ی فروش رسیده است.

اوراق قرضه دولتی چیست؟

جهت تأمین مالی برنامه‌ها، تأدیه فهرست حقوق و به ویژه تأدیه صورت حساب‌ها، دولت اوراق قرضه را صادر می‌نماید. اوراق قرضه در کشورهای باثباتی چون؛ آمریکا، جزئی از ایمن‌ترین سرمایه و دارایی‌ها به شمار می‌رود. ولی از جانبی دِگر، اوراق قرضه کشورهای در حال توسعه و پیشرفت دربرگیرنده میزان ریسک و چالش بالاتری است‌. دولت آمریکا این اوراق را به واسطه‌ی خزانه داری و چندین مراکز دولتی گوناگون صادر می‌نماید. در این دولت به اوراق قرضه‌ای که مؤعد سررسید آن‌ها اندک‌تر از یک سال است، T-bills اطلاق می‌شود. حال بدان‌هایی که با سررسید میان یک الی ده سال هستند، T-notes و بیش از ده سال را اوراق خزانه داری نام‌گذاری می‌کنند. در بعضی از موارد، بهره‌ی دریافتی از این اوراق حاوی مالیات بر درآمد نمی‌گردد.

اوراق قرضه شهرداری چیست؟

این قبیل از اوراق به واسطه‌ی ایالات، شهرها نیز کشورها و مناطق گوناگون جهت تأمین مالی عملیات و همچنین پرداخت هزینه‌ی پروژه‌ها صادر می‌گردد. اوراق قرضه‌ی شهرداری دربرگیرنده هزینه ساخت بیمارستان، نیروگاه،‌ خیابان، مدرسه، پل، دفتر اداری، و… است. پس هزینه‌ی آن‌ها را به لحاظ مالی تأمین و توزیع می‌نماید. شهرداری‌ها غالباً هنگامی‌که به صدور اوراق قرضه عمل می‌کنند که به وجهی بیشتر از وجه حاصل از گردآوری مالیات‌ها نیازمند باشند. از جمله مزیت‌های غیر قابل انکار اوراق قرضه‌ی شهرداری این می‌باشد که سود حاصل از آن، معاف از مالیات خواهد بود.

اوراق قرضه شرکتی چیست؟

این اوراق به واسطه‌ی کسب‌وکار و جهت کمک به تأمین هزینه‌های آن‌ها صادر می‌گردد. با وجود این موضوع که ریسک این اوراق بیشتر از اوراق قرضه‌ی دولتی می‌باشد، ولی پول بیشتری را می‌توان از آن عاید حال خود کرد! علاوه بر آن تعداد گزینه‌ها جهت اتخاذ از میان اوراق قرضه‌ی شرکتی بیشتر می‌باشد. ولو از جمله معایب این اوراق، عدم بخشودگی مالیاتی خواهد بود.

به خصوص در ارتباط با سرمایه گذاری در اوراق قرضه‌ی شرکتی در نظر انگاشتن ریسک حاصل از اوراق، بسیار حائز اهمیت است. هیچ سرمایه گذاری چنین ترجیح نمی‌دهد که وجه موجود خود را صرف اوراق قرضه‌ی کم بازده بنماید که احتمال بروز ورشکستگی در کمپانی آن پنجاه به پنجاه باشد. جهت خرید اوراق قرضه‌ی شرکتی میبایست در ارتباط با شرایط مالی صادر کننده و چشم انداز اقتصادی آن تحقیقات موردنیاز را انجام داد. این تحقیقات می‌تواند دربرگیرنده مقدار روند نقدی، بدهی، نقدینگی و برنامه‌ی کسب‌و‌کار کمپانی باشد.

اوراق قرضه چیست؟

» اصطلاحات گوناگون

امکان دارد که اوراق قرضه دربرگیرنده خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد که به نفع جوانب مختلفی چون؛ فروشنده، خریدار و گاهاً هردوی آن‌ها باشد. در این قسمت از مطلب خود به بعضی از اصطلاحاتی که میبایست پیش از اتخاذ اوراق قرضه‌ی موردنظر با آن‌ها آشنا باشید، اشاره می‌نماییم؛

مؤعد سررسید اوراق

اوراق قرضه حاوی طول عمر می‌باشند. بنابر نوع این اوراق، طول عمر می‌تواند از یک ماه تا به پنجاه سال باشد.

فراخوانی اوراق

این اصطلاح بدین معنا است که کمپانی یا آژانس صادر کننده اوراق به هر هنگام که مایل باشد اوراق را فراخوانی می‌نماید. به بیانی دیگر، کمپانی قبل از مؤعد سررسید اقدام جهت بازخرید اوراق قرضه می‌نماید. یک کمپانی امکان دارد هنگامی‌ به این اقدامات عمل کند که نرخ بهره در حال نزول می‌باشد. در این موقعیت اوراق قرضه‌ی نوینی صادر می‌نماید تا بتواند پول بیشتری را حفظ بنماید. این فعالیت دائماً هم برای خریدار بد نخواهد بود‌. چرا که مقدار بهره‌ی بیشتری به اصل پول افزوده می‌شود.

امکان فروش اوراق

چون فراخوانی که فروشنده قبل از مؤعد سررسید می‌تواند جهت بازخرید اوراق قرضه اقدام بنماید، بعضی از اوراق حاوی شرایط و ضوابطی هستند که به خریدار این امکان را می‌دهند اوراق را قبل از مؤعد سررسید با همان ارزش پایه و اصلی اوراق، به فروشنده، به فروش رساند. این فعالیت را در هر هنگام نمی‌توان انجام داد. با این وجود فروشنده میبایست از پیش برای آن زمان‌بندی بنماید‌. گاهاً افرادی که مالک اوراق می‌باشند، زمانی‌که نرخ بهره رو به فزونی است آن را به مرحله‌ی فروش می‌رسانند تا بتوانند وجه خویش را در جا و مکانی که می‌توانند درآمد بیشتری به دست آورند، سرمایه گذاری بنمایند.

قابل تبدیل بودن اوراق

گاهاً اوراق قرضه را می‌توان به سهام کمپانی صادر کننده مبدل نمود. زمانی‌که اوراق قرضه قابل تبدیل صادر می‌گردد، دقیقاً زمان و قیمتی که می‌توان آن را به سهام مبدل ساخت، معین می‌گردد. این قبیل از اوراق، غالباً در ابتدای ماجرا نرخ بهره اندکی را ارائه می‌نمایند. ولو در این میانه‌ها سهام عادی بالقوه بیشتری را عاید حال می‌کنند‌.

اوراق تضمین گردیده

اوراق قرضه‌ای که به واسطه‌ی یک وثیقه تضمین می‌گردند، اوراق قرضه تضمین شده به خود نام می‌گیرند. این بدان معناست که کمپانی یا آژانس صادر کننده‌ی اوراق، وجه یا دارایی کافی جهت پوشش ارزش اوراق صادر گردیده را دارا است. چنانچه که کمپانی صادر کننده ورشکسته بشود، وجه یا دارایی‌های کمپانی به اشخاص خریدار اوراق ارائه می‌گردد.

اوراق تضمین نگردیده

این اوراق به واسطه‌ی وثیقه تضمین نمی‌گردند. تنها تضمین این قبیل از اوراق‌ها، اعتبار کمپانی یا آژانس صادر کننده‌ی اوراق می‌باشد. پس بهتر است این گونه بگوییم که اوراق قرضه‌ی دولتی تضمین نگردیده هستند، چرا که خود دارای مقدار اعتبار لازم می‌باشند.

دوستان عزیز بهتر است خاطر نشان شویم که شما عزیزان می‌توانید با ما در سروش عدل تماس حاصل فرمایید. قطعاً که ما می‌توانیم بهترین پاسخ‌گو برای سؤالات شما در انواع زمینه‌های حقوقی باشیم.

درباره ما

مرکز حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل با بکارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل متخصص و قاضی بازنشسته و مشاوران حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی به فعالیت پرداخته و سیاست کلی خود را حمایت از حقوق و منافع موکلین قرارداده است.

آدرس ها

دفتر مرکزی: شریعتی ، ابتدای خ میرداماد ، پلاک 4 تلفن :22252009-021 ، 09101913036

شعبه قم: خیابان توحید نبش کوچه 9 تلفن : 38801712-025

شعبه مازندران : سلمانشهر بلوار امام خمینی تلفن: 54613009-011 ،09919787554

اخبار و رویدادها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل می باشد. طراحی سایت و سئو: آواتار

همه آنچه باید درباره اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بدانید/ آیا اوراق صکوک برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟/ چگونه می‌توان اوراق قرضه اسلامی را خریداری کرد؟

به دلیل پویایی و تحرک بازارها هیچ‌وقت نمی‌توان در علم اقتصاد، درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، نظر مطلقی داد، اما می‌توان برای به جریان انداختن حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان مردم نسخه‌های شفابخشی پیچید که یکی از این نسخه‌های پیشنهادی استفاده از اوراق قرضه اسلامی یا به اصطلاح صکوک است.

اعتمادآنلاین| علیرضا اصغرزاده- در شرایطی که هیچ استدلالی برای کاهش نرخ ارز پیدا نمی‌‌شود و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها مجدداً افزایش یابد، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار طلا و سینوسی شدن موج تورم نیز مزید بر علت شده تا مردم به فکر بهترین مأمن برای حفظ اندک سرمایه‌ خود باشند.

بر همین اساس به دلیل پویایی و تحرک بازارها هیچ‌وقت نمی‌توان در علم اقتصاد، درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، نظر مطلقی داد، اما می‌توان برای به جریان انداختن حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان مردم نسخه‌های شفابخشی پیچید. یکی از این نسخه‌های پیشنهادی استفاده از اوراق قرضه اسلامی یا به اصطلاح صکوک است که در ادامه این گزارش به معرفی آن خواهیم پرداخت.

اوراق قرضه چیست؟

ابتدا بهتر است قبل از معرفی اوراق قرضه اسلامی تعریفی از اوراق قرضه داشته باشیم. اوراق قرضه برگه‌ قابل معامله‌ای است که نشان‌دهنده مبلغ وام با سود مشخص است. این سود از پیش تعیین‌شده در سررسید مشخص به خریدار اوراق پرداخت می‌شود. ذکر این نکته لازم است که این اوراق علاوه بر سود مشخص‌شده ممکن است حقوق دیگری برای خریدار داشته باشد.

مفهوم اوراق قرضه اسلامی چیست؟

استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی مانند اوراق قرضه در کشورهای مسلمان مقبولیتی ندارد چراکه بر اساس احکام اسلامی، اوراق قرضه مصداق بارز معاملات ربوی است. در همین راستا، انتشار اوراق صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه استفاده می‌شود.

ریشه‌یابی واژه صکوک

صکوک جمع کلمه عربی صک به معنای چک و سفته است؛ این کلمه در لغت قبوض معنا می‌گیرد که تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی از آن یاد می‌شود. با این اوصاف می‌توانیم اوراق صکوک را همان سفته دولت‌های اسلامی بابت دین خود در قبال گرفتن وجوه نقدی از آنان تفسیر کنیم که همین عنوان برای خریداران این اوراق امنیت فکری پدید می‌آورد.

تاریخچه انتشار اوراق قرضه اسلامی

نخستین تعریف از اوراق قرضه اسلامی، سال 1988، در چهارمین همایش شورای مجمع فقه اسلامی مطرح شد و اولین اوراق قرضه اسلامی در سال 1990 توسط شرکت تازه‌تاسیس «ام.دی.اس» کشور مالزی انتشار یافت. این شرکت در آن زمان برای تامین مالی پروژه‌های خود دست به انتشار صکوک زد.

کشور ما نیز در راستای هم‌صدایی با دیگر کشورهای اسلامی برای اولین بار، در سال 1994 میلادی، مقررات ناظر بر انتشار اوراق صکوک را تهیه کرد و شهرداری تهران نخستین ناشر اوراق قرضه اسلامی برای تامین مالی پروژه بزرگراه نواب صفوی بود.

از سال 2001 میلادی تا سال 2013 میلادی حدود هفت میلیارد و 472 میلیون دلار اوراق صکوک در جهان منتشر شده که از این تعداد حدود 36 میلیارد و 394 میلیون دلار آن مربوط به صکوک داخلی کشورها و 33 میلیارد و 78 میلیون دلار از آن صکوک بین‌المللی بوده است.

در کشور ما نیز تا بهمن‌ماه سال 1392 بیش از 15 هزار میلیارد ریال صکوک منتشر شده است.

مزایای استفاده از صکوک

صکوک دارای مزیت‌های فراوانی است و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اوراق قرضه اسلامی رابط میان بازار پول و سرمایه به شمار می‌آید.

یکی از مزیت‌های استفاده از اوراق صکوک افزایش نقدینگی برای خریدار اوراق است چراکه بر اساس سود از پیش تعیین‌شده دولت‌ها موظف‌اند آن را پرداخت کنند.

در صورت انتشار اوراق صکوک به پشتوانه دارایی‌های غیرنقدی، دارایی‌های مذکور از ترازنامه مالی دولت خارج می‌شود و وجوه نقد جایگزین آن خواهد شد که این مورد یکی دیگر از برتری‌های استفاده از اوراق صکوک است.

در نهایت ریسک‌پذیری پایین از دیگر مزیت‌های استفاده از اوراق صکوک است، زیرا ضامن پرداخت سود از پیش تعیین‌شده این اوراق دولت است که ترس عدم بازگشت سرمایه ابتدایی سرمایه‌گذاران را به صفر می‌رساند.

اوراق قرضه اسلامی در ایران چطور واگذار می‌شود؟

اوراق قرضه اسلامی یک ابزار مالی با ماهیت بدهی است که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌ است. اوراق قرضه اسلامی اصلی‌ترین ابزار بازار پول برای اعمال سیاست‌های پولی به شمار می‌رود.

این اوراق، به منظور تصفیه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌شود.

اوراق قرضه اسلامی مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود، اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت ایران این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق در صورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

آیا اوراق صکوک برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال دارند و اغلب سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. اوراق قرضه اسلامی بدون سود هستند و هیچ‌گونه پرداخت میان‌دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید بهره‌مند خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

همچنین این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقدشوندگی بیشتری برخوردارند، نرخ سود این اوراق صفر است و هیچ‌گونه پرداخت میان‌دوره‌ای نخواهند داشت. با خرید اوراق قرضه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

چگونه می‌توان اوراق قرضه اسلامی را خریداری کرد؟

خرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود. فرایند خرید این اسناد شباهت بسیاری به سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت دارد. برای خرید اوراق قرضه اسلامی کافی است به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران مراجعه و فرم خرید اوراق بهادار را تکمیل کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، کد بورسی دریافت و پس از آن برای خرید اوراق قرضه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.